คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

         คณะเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเครือข่ายภูมิปัญญาพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา อีกทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดการแพทย์แผนไทยกับวิทยาลัยการแพทย์ฯ ในวันที่ 20 เมษายน 2558

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com