พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

         เนื่องด้วยในระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ ที่ได้มีการเปิดให้มีการเรียนการสอนแพทย์แผนไทยในระดับปริญญาตรี และได้มีการประดิษฐานองค์บรมครูชีวกโกมารภัจจ์ ในวาระที่การสถาปนาครบรอบ 12 ปี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 นี้จึงได้มีการจัดพิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย เพื่อความเป็นสวัสดิ์มงคลแก่บุคลากร นักศึกษา และน้อมรำลึกถึงครูของบรมครูชีวกโกมารภัจจ์บรมครูทางด้านการแพทย์แผนไทยที่ได้มีการประดิษฐานไว้ ณ วิทยาลัยแห่งนี้ด้วย 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com