โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมทักษะประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพแพทย์แผนไทย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

         เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการแพทย์ฯ  ได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมทักษะประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพแพทย์แผนไทย  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 115 คน ณ สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์และอุทยานหลวงราชพฤกษ์  จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์แผนไทยมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในด้านต่างๆ  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเรียนวิชาชีพการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเภสัชกรรมไทยมากขึ้น

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com