กีฬาน้องใหม่ FRESHY CRRU GAME 2013

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดกิจกรรมกีฬา FRESHY CRRU GAME 2013 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทำกิจกรรมแข่งกีฬาร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในมหาวิทยาลัย ทางสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เตรียมเความพร้อมในการฝึกซ้อมกีฬา การร้องเพลงเชียร์และนำนักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ทำให้เกิดความสามัคคีกันในหมู่คณะและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาน้องใหม่  FRESHY CRRU GAME 2013 นักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้คว้า 2 รางวัล ได้แก่
    1. รางวัลชนะเลิศ ขบวนกีฬา
    2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Cheerleader

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com