กิจกรรมศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาแผนไทย ตามมาตรฐาน GMP ของ PIC/S

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก จัดกิจกรรมศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาแผนไทย เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านการผลิตวัตถุดิบตามมาตรฐาน GACP การผลิตผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยและการควบคุมคุณภาพในระดับอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน GMP ของ PIC/S ให้แก่ให้แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทย STAM ชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 ณ บริษัทแสงสว่างตราค้างคาวจำกัด โดยมีคุณไพศาล เวชพงศาเป็นวิทยากรในการบรรยาย และบริษัทขาวละออเภสัชจำกัด ได้รับเกียรติจากคุณวัชรพงษ์ พงษ์บริบูรณ์ และคุณชัชวาร พงษ์บริบูรณ์ เป็นวิทยากร อีกทั้งได้ศึกษาดูงาน ณ ร้านตำรับไทย สมุนไพร สาขา Market Village สุวรรณภูมิ ซึ่งได้รับโอกาสจากคุณมหาคุณ เทพสุทิน และคุณสัมพันธ์ แต้สกุลงาม เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ร่วมกับบุคลากรในร้าน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com