วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

        เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโกฐเชียง วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. อ.ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน พร้อมทั้งจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com