มหกรรมราชภัฏวิชาการ 2021 : OPEN HOUSE CRRU 2021 ต่อยอดความฝันสู่ความสำเร็จ

          วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมราชภัฏวิชาการ 2021 : OPEN HOUSE CRRU 2021 ต่อยอดความฝันสู่ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่จัดขึ้นใน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลการศึกษาต่อในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอนแก่นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่มาร่วมงาน และมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนร่วมมากมาย อาทิเช่น การเยี่ยมชมบูธนิทรรศการแสดงผลงานของแต่ละคณะ ประกวดทักษะวิชาการด้านต่างๆ การประกวด CRRU Talent เพื่อแสดงความสามารถของนักเรียนจากหลากหลายโรงเรียน และยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com