กิจกรรมฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามหลัก GMP สำหรับการผลิตยาแผนโบราณ

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับเกียรติจากคุณชัชวาล พงษ์บริบูรณ์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัทขาวละออเภสัช จำกัด เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการปฏิบัติงานตามหลัก GMP สำหรับการผลิตยาแผนโบราณ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านด้านมาตรฐาน GMP สำหรับการผลิตยาแผนโบราณ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2560 

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com