ยินดีกับบัณฑิตแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 11 มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2563

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย คณบดีผู้ก่อตั้ง ผศ.ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ คณบดี ดร.กันยานุช เทาประเสริฐ คณาจารย์ บุคลากรตลอดจนนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกชั้นปี ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 11 มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่สำเร็จการศึกษาในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 5-7 ธันวาคม 2563 บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของญาติพี่น้อง และรุ่นน้องแพทย์แผนไทยที่มาร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตรุ่นพี่ทุกท่าน  

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com