ทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2563

         บุคลากร คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ทอดถวาย ณ พุทธสถานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com