พิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ. 2563

          วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก นำโดยคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์แผนไทย เข้าร่วมพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2563 เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com