กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครบรอบ 47 ปี

              บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ได้เข้ากิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายครบรอบ 47 ปี ตรงกับวันที่ 29 กันยายน ของทุกปี และปีนี้ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งทุกกิจกรรมมีบุคลากรและนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยบรรยากาศการเต็มไปด้วยความสุขและมิตรภาพดีๆ ระหว่างเพื่อน พี่และน้อง

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com