วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมคลินิกการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ ณ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้จัดกิจกรรมคลินิกการแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลพระสงฆ์อาพาธขึ้นที่วัดพระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ในโอกาสนี้คณะอาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทยวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้ให้การตรวจสุขภาพ คัดกรองกลุ่มโรคและรักษาผู้ป่วยจำนวน 25 ราย วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้ตระหนักในการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ได้เพิ่มมาตรการการป้องกันอาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่างขณะร่วมกิจกรรม

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com