วิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร. ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563

               วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ได้จัดกิจกรรมคลินิกการแพทย์แผนไทยชุมชนร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ประจำจังหวัด ครั้งที่ 18 ณ วัดสันทรายน้อย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดเชียงราย ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ พอ.สว.ซึ่งกำหนดให้จัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครออกปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ในโอกาสนี้คณะอาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทยวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้ให้การตรวจสุขภาพ คัดกรองกลุ่มโรคและรักษาผู้ป่วยจำนวน 42 ราย โดยการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้ตระหนักในการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ได้เพิ่มมาตรการการป้องกันอาจารย์และนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกคนสวมหน้ากากอนามัยขณะร่วมกิจกรรม

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com