งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย ประจำปี 2560

         คณะผู้บริหาร  บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้เข้าร่วมงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองราชภัฏเชียงราย  ประจำปี 2560  ในวันที่ 7 เมษายน 2560  เพื่อสืบสานประเพณีแบบล้านนาและเป็นการส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัย  อีกทั้งยังคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดขบวนแห่สงกรานต์  ประเภทหน่วยงานด้านการจัดการศึกษา ซึ่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com