วิทยาลัยการแพทย์ฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงานการแพทย์แผนไทยSTAM2002

          โรงเรียนโรงเรียนลูกรักเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 3 จำนวน 28 คน พร้อมด้วยคุณครูเข้าศึกษาดูงานกระบวนการเรียนการสอนวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยการแพทย์ฯ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้โครงการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ความสำคัญในการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะด้านสนุนไพรมาบูรณาเข้ากับการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ถือเป็นการจุดประกายความคิดในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อและประกอบอาชีพที่ยั่งยืนได้ต่อไปในอนาคต

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com