พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

         ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร. ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดลักฐิวัน (วัดพระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้รับการอนุเคราะห์ร่างอาจารย์ใหญ่จากภาควิชาฯ ให้นักศึกษาแพทย์ไทยได้ศึกษา ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาแพทย์ไทยมีความยินดียิ่งที่ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระคุณของบรมครูผู้ไร้เสียง

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com