สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา 2562

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก นำโดยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ และนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกชั้นปีได้ร่วมแรงร่วมใจและร่วมกันสืบสานประเพณีที่สำคัญของคนไทย คือ ประเพณีลอยกระทง หรือ ป๋าเวณียี่เป็งของชาวล้านนา ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัดกิจกรรมขึ้นวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2562 โดยในงานมีการจัดซุ้มของแต่ละสาขาวิชา การเดินขบวนแห่กระทง การประกวดนางนพมาศและนางฟ้าจำแลง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสวยงาม

 

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com