CRRU Graduate Games #2

      นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 (CRRU Graduate Games) ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับรุ่นน้องทั้งในคณะและนอกคณะให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียว ตลอดจนการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน ซึ่งทีมบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมกับคณะคว้ารางวัลกองเชียร์ยอดเยี่ยมในครั้งนี้มาครองอีกด้วย  

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com