ศึกษาดูงานที่สถาบันพฤกษศาสตร์คุนหมิง ประเทศจีน

          คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ จำนวน 13 คน ได้มีโอกาสเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานที่สถาบันพฤกษศาสตร์
คุนหมิง (Kunming Institute of Botany, KIB) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ในการนี้ได้รับการต้อนรับโดย Prof.Pei Shengji และให้เกียรติบรรยายความรู้เกี่ยวกับ Ethnomedicine ตลอดจนพาศึกษาเยี่ยมชม Germplasm bank และ Botanical garden ในสถาบัน KIB

สถาบันพฤกษศาสตร์คุนหมิง (Kunming Institute of Botany, KIB)
http://www.kib.ac.cn/xwzx/zhxw/201612/t20161205_4716315.html

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com