วิทยาลัยการแพทย์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เข้าศึกษาดูงานการแพทย์แผนไทย STAM2002

              สืบเนื่องจากวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมจัดนิทรรศการนวัตกรรมการแพทย์แผนไทยสู่งานพัฒนาท้องถิ่นขึ้นในงานสัปดาห์ห้องสมุด ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา และมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเกิดความสนใจเกี่ยวกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และแจ้งความจำนงขอเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยการแพทย์ฯ กว่า 120 คน วิทยาลัยการแพทย์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com