กิจกรรมแห่เทียนเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562

            เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 นักศึกษาแพทย์แผนไทย ร่วมกับบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์ ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามจึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดพิธีหล่อเทียนพรรษาขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ลานรวมใจวิทยาลัยการแพทย์ฯ จากนั้นได้มีการตกแต่งเทียนพรรษาเพื่อนำไปถวายยังวัดป่าอ้อเมืองอินทร์ และวัดฝ่าแฝกหนองป่ายาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ทำให้เกิดการสืบสานและอนุรักษ์ทำนุบำรุงศาสนารวมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีของนักศึกษาแพทย์แผนไทยและบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์ฯ

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com