Bye Nior STAM ด้วยรักจากใจน้องสู่ใจพี่

            กิจกรรม Bye Nior STAM เป็นงานประเพณีที่พี่ๆ และน้องๆ แพทย์แผนไทยวิทยาลัยการแพทย์ฯ จัดขึ้น เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ถือเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความสำคัญในการทำให้นิสิตแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 4 ได้หวนระลึกถึงการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วของวิทยาลัย ที่มีหลากหลายเรื่องราวและมีประสบการณ์ที่ดีๆ เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา และยังเป็นการเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ที่กำลังสำเร็จการศึกษาได้กล่าวความรู้สึกที่มีต่อเพื่อนๆ และรุ่นน้องอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองของรุ่นพี่และรุ่นน้อง

          เช่นเดียวกับทุกปีที่วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกิจกรรม Bye Nior STAM ด้วยรักจากใจน้องสู่ใจพี่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 โดยในช่วงเย็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยทุกชั้นปี นำโดยสโมสรนักศึกษาฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่แพทย์แผนไทย STAM2002 รุ่นที่ 13 ที่ได้สำเร็จการศึกษา แสดงถึงความรักความผูกพันของพี่น้องชาว STAM ซึ่งภายในงานประกอบด้วย การรับประทานอาหารร่วมกัน พิธีเทียนเพื่อสานต่อปณิธานความเป็นแพทย์แผนไทยของรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง การพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ จากรุ่นพี่ให้กับนักศึกษารุ่นน้อง ทำให้บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นของครอบครัว STAM2002

 

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com