สมาชิกคลับย้อนวัยวิถีไทของโฮงยาปัจฉิมวัย ร่วมกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์ฯ ปีที่ 16

                 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีโอกาสได้ต้อนรับตัวแทนสมาชิกคลับย้อนวัยวิถีไทของโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์แผนไทย (โฮงยาปัจฉิมวัย) ที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์ฯ ปีที่ 16 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยช่วงเช้าตัวแทนสมาชิกได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร การแสดงฟ้อนเล็บ และจ๊อยซอร่วมกับนักศึกษาแพทย์แผนไทยชมรมดนตรีพื้นเมืองของวิทยาลัยการแพทย์ฯ อีกทั้งยังได้หารือแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพของสมาชิกคลับย้อนวัยและเยี่ยมชมวิทยาลัยการแพทย์ฯ ในช่วงบ่ายอีกด้วย

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com