ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย และโรงเรียน Yishun Junior College ประเทศสิงคโปร์

            วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย และโรงเรียน Yishun Junior College ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 34 คน เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2561 ศึกษาเรียนรู้เพื่อนำความรู้วิทยาศาสตร์มาช่วยต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ด้านสมุนไพร ตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ การผลิตยาสมุนไพร และการนำยาสมุนไพรไปรักษาโรค

 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com