กีฬาน้องใหม่ Freshy CRRU 2014

     เนื่องในวาระครบรอบ 41 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความรักความสามัคคีกันของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ที่มีกว่า 14 คณะ วิทยาลัยและสำนักวิชา ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การทำบุญตักบาตร กิจกรรมการประกวดสแตนเชียร์และการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน


     ในโอกาสนี้นักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้เข้าร่วมทุกกิจกรรมและคว้ารางวัลจากกิจกรรมดังกล่าว ดังต่อไปนี้
     1) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันการประกวดขบวนพาเหรดกีฬาน้องใหม่ Freshy CRRU 2014
     2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันการประกวดเชียร์ลีดเดอร์กีฬาน้องใหม่ Freshy CRRU 2014

 

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com