กิจกรรม modeling นิสิตแพทย์แผนไทย

          วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้จัดกิจกรรม modeling นิสิตแพทย์แผนไทย ให้รุ่นพี่แพทย์แผนไทยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยในกระทรวงสาธารณสุข แพทย์แผนไทยในองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลเอกชน หรือแม้แต่แพทย์แผนไทยในโรงงานอุตสาหกรรมยาไทย โดยรุ่นพี่ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่รุ่นน้องแพทย์แผนไทยทุกชั้นปี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการแพทย์ฯ ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561 บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นระหว่าพี่น้องร่วมสถาบัน

 

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com