โครงการหนึ่งใจติวให้น้อง จังหวัดเชียงราย “Ichiton Road to University”

         วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการแสดงกระบวนการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ในโครงการหนึ่งใจติวให้น้อง จังหวัดเชียงราย “Ichiton Road to University” ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่าวันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ.2561 จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อให้ข้อมูลแก่นักเรียน ม.6 และครูอาจารย์ที่มาร่วมงานในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้ที่สนใจอยากเข้าศึกษาต่อให้มีความรู้และเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนเป็นแพทย์แผนไทย อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมร่วมสนุกทายชื่อสมุนไพรทั้งจากภาพและของจริง นอกจากจะสนุกสนานแล้วยังได้รับความรู้ติดตัวกลับไปอีกด้วย ซึ่งมีนักเรียนและครูอาจารย์ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com