พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

         เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 82 พรรษา นักศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมแสดงความจงรักภัคดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องประชุมพิกุลทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ในโอกาสนี้กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้รับรางวัล “แม่ดีเด่นราชภัฏเชียงราย” แก่มารดาของของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมารดาของนักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้รับการคัดเลือก 2 ท่าน ได้แก่...
        1. คุณแม่สุพิน  ธงชัย มารดาของนายนพพล  ธงชัย  นักศึกษาเรียนดีระดับเหรียญทอง
        2. คุณแม่รุ่งราตรี จันระวังยศ  มารดาของนายชานนท์  จันระวังยศ ผู้นำนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์ฯ
         เป็นที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวนักศึกษาทั้ง 2 ท่าน

Quick Link:

Quick Link :

CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.


80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 053776063
โทรศัพท์มือถือ: 089-8544240, 0741748496, 092-1030998

    E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us
Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com