ฝึกอบรมการใช้เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer)

       คณะอาจารย์แพทย์แผนไทยที่รับผิดชอบการเรียนการสอนด้านเภสัชกรรมไทยได้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer) และเครื่องระเหยสุญญากาศ (Falling film evaporator) จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ยูโรเบสเทคโนโลยี จำกัด เพื่อเพิ่มความรู้ ความชำนาญในการใช้เครื่องมือการผลิตยาแผนไทยได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ ในการสอนตลอดจนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านอุตสาหกรรมยาไทยให้แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด วันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ โรงงานสาธิตอุตสาหกรรมยาไทย วิทยาลัยการแพทย์ฯ

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com