คณะทำงานในโครงการอบรมองค์ความรู้กระบวนการแปรรูปที่เหมาะสมของเครื่องยาไทย – จีน และเจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ เข้าศึกษาดูงาน

      วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทำงานในโครงการอบรมองค์ความรู้กระบวนการแปรรูปที่เหมาะสมของเครื่องยาไทย – จีน และเจ้าหน้าที่ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานการปลูก การแปรรูป การพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสมุนไพรพื้นบ้านลุ่มน้ำโขง ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560  

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com