คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก The University of Tokushima และ Yamaguchi Prefectural University ประเทศญี่ปุ่นศึกษาดูงานที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ

       วันที่ 30 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีโอกาสได้ต้อนรับ Professor Dr. Makoto Ohashi และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาจาก The University of Tokushima และ Yamaguchi Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 คน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รวมทั้งการเจรจาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com