คณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านดู่

       วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้มีโอกาสต้อนรับและเป็นวิทยากรให้กับคณะศึกษาดูงานจากชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ 6 จำนวน 70 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร และกลุ่มโรคที่แพทย์แผนไทยสามารถรักษาได้เพื่อไปทดแทนหรือเป็นทางเลือกให้กับประชาชน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com