แสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตแพทย์แผนไทย ในโอกาสรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2559

         นักศึกษาแพทย์แผนไทย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตแพทย์แผนไทยที่สำเร็จการศึกษาในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2559 ในวันที่ 4-6 มกราคม 2560 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของญาติพี่น้อง และรุ่นน้องแพทย์แผนไทยที่มาร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตทุกท่าน

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com