อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมคณะ ศึกษาดูงานการดำเนินงานแพทย์แผนไทย ณ วิทยาลัยการแพทย์ฯ

         นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมคณะ จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยและศึกษาดูงาน หารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานแพทย์แผนไทย  รวมถึงระบบการเรียนการสอนการแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยการแพทย์ฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com