พิธีทำบุญสถาบัน พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย และงานคืนสู่เหย้า เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์ฯ ปีที่ 14

        ศิษย์เก่าวิทยาลัยการแพทย์ฯ รุ่นที่ 1-10 จำนวน 69 คน เข้าร่วมฝึกอบรมการรักษาโรคเฉพาะของแพทย์แผนไทยตามแนวทางเวชปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขและวิทยาลัยการแพทย์ฯ มร.ชร.  และเข้าร่วมพิธีทำบุญสถาบัน พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย และงานคืนสู่เหย้า เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยการแพทย์ฯ ปีที่ 14  ระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com