พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ

         คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และพิธีประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นราชภัฏเชียงราย  ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2559  ซึ่งน่ายินดียิ่งที่คุณแม่ของ นางสาวสมฤทัย ยังวรรณ นักศึกษาแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 3  ได้รับประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นราชภัฏเชียงรายในครั้งนี้ด้วย
 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com