พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

         คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 64 พรรษา ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559
 

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com