นิทรรศการด้านการแพทย์แผนไทยเนื่องในงานหนึ่งใจติวให้น้อง

          วิทยาลัยการแพทย์ฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการแพทย์แผนไทยเนื่องในงานหนึ่งใจติวให้น้อง ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายในงานมีนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก

Quick Link:

Quick Link :


CONTACT INFO


School of Traditional and Alternative Medicine
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มร.ชร.

80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร: 089-8544240, 092-1030998
E-mail : stam@i-tmf.com

Follow us


Copyright © 2017 STAM. Powered by ChiangmaiZone.com